KANDUNGAN

1.Kata-kata aluan  YB MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA          

2.Pendahuluan. (ii)

3.Pertama:Guru:tanggungjawab anda. 1-50

4.Kedua : Ciri-ciri guru cemerlang. 51-100

 5.Ketiga :Kesalahan –kesalahan yang mesti dijauhkan oleh seorang guru.

   101-150

6.Keempat:Masalah guru,punca dan cara mengatasinya.  151-200

 7.Kelima:Kesalahan-kesalahan pelajar yang perlu diambil berat oleh guru.

 201-300

8.Keenam:Masalah pelajar,punca dan cara mengatasinya.  301-400

9.Ketujuh:Bagaimana mendapat IQ cemerlang.  401-450

10.Kelapan:Kepentingan pendidikan.  451-499

 11.Kesembilan:Peranan ibu-bapa dalam mencemerlangkan pendidikan

  anak-anak.    -500-600     

12.SEMBILAN  BULAN BERGELAR GURU   601-1000

13.Penutup. 1001

WAWANCARA 

BACAAN TAMBAHAN 

GLOSARI

INSYA ALLAH AKAN TERBIT  1 JANUARI 2099 MASEHI